PROPUESTA PARA EL CAMBIO – ALDAKETARAKO PROPOSAMENA

Somos un grupo de personas vecinas del Valle de Lizoáin-Arriasgoiti que pretendemos crear un espacio permanente de trabajo, reflexión, debate y formación política, plural, accesible respetuoso con las diferencias, integrador y profundamente transformador…

Buscamos que sirva como instrumento útil para canalizar política e institucionalmente las diferencias problemáticas y necesidades sociales y culturales del valle.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Basándonos en las reuniones de un Grupo de Trabajo abierto a toda la vecindad, desde una perspectiva horizontal y transversal, donde se trabajarán los temas que vayan surgiendo, así como las propuestas elaboradas a partir de necesidades detectadas en el diagnostico de la realidad.
Donde de lleguen a acuerdos consensuados para que a través de l@s concejales/as se lleven al Ayuntamiento. Como principio de democracia directa.

Mandar obedeciendo.

OBJETIVOS

Constituir un espacio de debate y construcción política como instrumento permanente
del Valle para el trabajo y la reflexión política.

  • Conformar un espacio permanente (grupo) de trabajo, reflexión, debate y formación política, plural, accesible, respetuoso con las diferencias, integrador, y transformador para ir caminando con pasos firmes y seguros hacia el modelo de Valle y Ayuntamiento , en definitiva, de modelo social que queremos construir.
  • Buscar la participación de la vecindad del Valle en las dinámicas que se planteen (Asambleas, grupos de trabajo, lluvia de ideas…) explicando la importancia de las mismas en base al debate y la reflexión sobre el modelo de Valle que queremos construir y la estrategia para conseguirlo.
  • Dar el pistoletazo de salida a la construcción de un Valle integrador, diverso, desde valores de solidaridaz, democracia real, desarrollo territorial equilibrado, cogestión…Donde priman los conceptos de justicia social e integración de las diferentes

—————————————————————

ALDAKETARAKO PROPOSAMENA
Lizoáin-Arriasgoiti-ko Haraneko ondoko pertsonako talde bat gara. Laneko espazioa, iraunkorra, eztabaida eta heziketa politikoa, plurala, desberdintasunekin begirunetsu, integratzaile eta sakonki eraldatzaileak, sortzea nahi dugu. Tresna erabilgarri bezala balio dezala arazo desberdinak eta Haranaren behar sozial eta kulturalak politikoki edo instituzionalki kanalizatzeko.

Ez gara inongo alderdi politikorik, ez ideologia alderdikoiekin jokatzen dugu. Ez du esan nahi haranerako gure programa berezko eta beharrezkoaren araberako emanaldiek, kointzidentziaren bat izan dezaketenik.

Pertsonak eta herriak bakoitzaren iritzi desberdinak kontura hartuko ditugu gure hautagaia eratzeko  . Konponbideak beharrezko oinarriak dauzkan programarekin ematea eta posibilitateak irudikatu ahal izateko eta bere ideiak egiteko auzotar guztiei ematea.

LAN METODOLOGIA

Bizilagun guztiendako irekirik dauden lan taldeak, bileretan oinarriturik, horizontala eta zeharkakoa den ikuspegi batean oinarriturik, suertatzen diren gaiak lantzen dira, errealitatearen diagnosia egiterakoan sortutako proposamenen beharrez gain. Non adostutako akordioak lortuko diren, zinegotzi bidez udaletxean proposatuko direnak. Demokrazia zuzena printzipiotaz duena. Zintzoki manatu.

 

HELBURUAK

Eztabaida eta erabaki politikoak hartzeko espazio bat sortu, bailararen lan eta erreflexio politikoak egiteko instrumentu iraunkor bezala.

– Lan, gogoeta, eztabaida eta talde politiko anitz, irisgarri, ezberdintasunekin errespetoduna, integratzailea eta eraldakorra izango den talde iraunkor bat sortu. Bailara eta udaletxearen ereduarengana pausu tinko eta zihurrarekin joateko. Azken batean, lortu nahi dugun gizarte eredua.
– Bizilagunen partehartzea lortu haranean sortutako dinamika ezberdinen (batzarre, lan talde..) eztabaidaren garrantzia azpimarratuz, eraiki nahi dugun bailara ereduan lortzeko estrategi bezala.
– Hasiera eman integratzaile, anitz, solidario, demokrazia erreal, lur garapen iraunkor.. izanen den bailara bati. Non bermatuko diren justizia soziala eta bizi modu ezberdinen integrazioa errespetuan oinarriturik, iraunkortasunean eta natura zein ondare material eta ez materialarekin errespetuosoa dena.